Nabór do grupy dziecięcej Akademii Teatru Naumionego

Trwa nabór do grupy dziecięcej Akademii Teatru Naumionego. Zajęcia łączące warsztaty teatralne z edukacją regionalną to fantastyczna możliwość rozwoju talentów dzieci i szansa na zaistnienie na deskach sceny wspólnie z aktorami ornontowickiego teatru.  Akademia to cykl całorocznych zajęć dla dzieci w wieku 7-14 lat. Pod okiem artystów i instruktorów dzieci kształciły będą umiejętności aktorskie, śpiewu i tańca ludowego. Intencją zajęć jest także zaszczepienie poszanowania dla tradycji w najmłodszym pokoleniu, aby to ono mogło pielęgnować dalej to, co najpiękniejsze w kulturze Ornontowic. Spotkania odbywają się w środy o godz. 17:30 z Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach. Informacje: tel. 728 950 177.