Obwieszczenie Wójta Gminy Ornontowice o wyłożeniu do publicznego wglądu “Strategii Rozwoju Gminy Ornontowice na lata 2018-2025”

W ZAŁĄCZENIU: Obwieszczenie Wójta Gminy Ornontowice o wyłożeniu do publicznego wglądu “Strategii Rozwoju Gminy Ornontowice na lata 2018-2025” wraz z projektem  Strategi Rozwoju.

obwieszczenie

Strategia Gminy Ornontowice na lata 2018 – 2025