Ornontowickie Bzy 2018!

We wtorek 11 września br. w sali Arterii Centrum Kultury i Promocji odbyła się uroczystość, w trakcie której przedstawiciele władz samorządowych Gminy – Wójt Gminy Kazimierz Adamczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Zientek – wręczyli statuetki tegorocznym Laureatom Ornontowickich Bzów.

Wyboru Laureatów, spośród 12-tu nominacji, dokonała Kapituła w składzie:

1. Kazimierz Adamczyk – Przedstawiciel Urzędu Gminy Ornontowice,
2. Tadeusz Zientek – Przedstawiciel Rady Gminy Ornontowice,
3. Aleksandra Malczyk – Przedstawiciel instytucji kultury,
4. Gizela Siedlaczek – Przedstawiciel jednostek oświatowych,
5. Sławomir Bijak – Przedstawiciel organizacji społecznych,
6. Ks. Grzegorz Lech – Przedstawiciel Duchowieństwa.

W roku bieżącym Kapituła przyznała 5 wyróżnień.

W kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA Statuetkę otrzymał Pan Tadeusz Szymała.

W kategorii DLA ORNONTOWIC Kapituła przyznała Statuetkę Panu Zbigniewowi Solarskiemu oraz ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach.

Z kolei w kategorii PRZEDSIĘBIORCZY I OPERATYWNI wyróżniono Pana Krzysztofa Profaskę oraz Panią Helenę Szynkarczok.

Po zakończeniu oficjalnej części zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć muzyczny spektakl w wykonaniu Polskiego Teatru Historii z Mikołowa pt. „Chrzest 966. Źródło”.

Życząc dalszych sukcesów i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym serdecznie gratulujemy wszystkim osobom nominowanym jak i laureatom Ornontowickich Bzów!