Nowa organizacja ruchu drogowego przy ul. Leśnej

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w dniu 1 października 2018r. została podpisana umowa na realizację zadania pod nazwą: Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu drogowego przy ul. Leśnej – etap I. Zadanie obejmuje wykonanie 2 progów zwalniających (pierwszy próg w rejonie posesji nr 4 i 7; drugi próg w rejonie posesji nr 28) oraz wprowadzenie oznakowania początków i końca strefy ograniczonej prędkości 30km/h na całej długości ul. Leśnej. W trakcie prowadzenia prac nastąpi czasowe zamknięcie drogi z możliwością dojazdu od ul. Zamkowej bądź od ul. Orzeskiej.

Termin wykonania zadania: do 16.10.2018r.

Szczegółowych informacji na temat realizowanych zadań udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32/ 33-06-224.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.