Porozumienie z Metropolią

9 października br. Wójt Gminy Ornontowice podpisał Porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2017 poz. 2136 z późn. zm.) w przewozach pasażerskich organizowanych dotychczas przez Miasto Tychy Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach.