Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w dniu 2 października 2018r. została podpisana umowa na realizację zadania pod nazwą: Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III cz. I – od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III cz.2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia – etap I – przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II – ul. Solarnia).

Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej obejmuje budynki o numerach od 183 do 189. Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Solarnia obejmuje odcinek o dł. 155m począwszy od ul. Zachodniej.

Termin wykonania zadania: do 15.11.2018r.

Szczegółowych informacji na temat realizowanych zadań udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32/ 33-06-224.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.