Sesja Rady Gminy – 7 listopada

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje Sesję Rady Gminy w dniu 7 listopada 2018 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu: porządek