„W zdrowym środowisku, zdrowy oddech” – kampania edukacyjna Gminy Ornontowice

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał Gminie Ornontowice dofinansowanie na przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pn. „W zdrowym środowisku, zdrowy oddech” – kampania edukacyjna Gminy Ornontowice. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 3 456,00 zł, co stanowi ok. 50 % kosztów całego zadania.

Kampania edukacyjna ma na celu przybliżenie mieszkańcom naszej Gminy problematyki jakości powietrza i jego zanieczyszczeń, które generują określone zagrożenia dla życia i zdrowia organizmów żywych, a także przedstawienie najważniejszych zapisów tzw. uchwały antysmogowej oraz Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego. Z informacjami na ten temat będzie można się zapoznać na wywieszonych plakatach, a także w broszurach informacyjnych. W ramach kampanii odbędą się także prelekcje skierowane do dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w trakcie których uczniowie otrzymają materiały edukacyjne.