Informacja dla mieszkańców gminy w sprawie zgłoszeń szkód górniczych

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że wszelkie szkody powstałe w wyniku tąpnięcia w KWK ,,Budryk” w dniu 08.11.2018 r. należy zgłaszać bezpośrednio do kopalni.
Osobą do kontaktu z ramienia kopalni jest p. Piotr STAJNO, nr tel. (32) 239-55-39 lub  (32) 235 51 11 (centrala).

Jastrzębska Spółka Węglowa SA KWK “Budryk”
43-178 Ornontowice
ul. Zamkowa 10
Tel.: +48 32 235 5111
Fax: +48 32 235 5117
e-mail: budryk@jsw.pl