Informacja z ZUS: e-Akta

Od 1 stycznia 2019 roku okres przechowywania akt pracowniczych dla wszystkich nowozatrudnionych osób będzie wynosił  10 lat, od zakończenia obowiązywania umowy o pracę lub umowy zlecenia. Jest to związane z nowym zakresem danych, które pracodawcy będą przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od stycznia, w związku z wejściem w życie projektu e-Akta, zmienia się zakres danych, jakie przedsiębiorca będą przekazywać do ZUS. Zmiany oznaczają dla płatników przede wszystkim duże korzyści. Najpierw jednak trzeba dostosować do nich programy kadrowo-płacowe.

Jakie to będą zmiany oraz kogo dotyczą – więcej w informacji prasowej. Dodatkowo Oddział ZUS w Rybniku organizuje dla przedsiębiorców bezpłatne szkolenia w tym zakresie. Terminy i zakres szkoleń – w treści komunikatu prasowego.

Eakta pracodawco pamiętaj o dostosowaniu programów

Beata Kopczyńska

regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa śląskiego