Komunikat dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych – informacja z Urzędu Skarbowego w Mikołowie

W 2019 r. wszyscy płatnicy obowiązani są do wysyłki druków: PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R w formie elektronicznej. Nie ma możliwości wysyłki do urzędów skarbowych tych dokumentów w formie dokumentu papierowego. Do dnia 31 stycznia 2019r. należy przesłać do urzędu skarbowego wszystkie deklaracje i informacje: PIT4R, PIT8AR, PIT-11, PIT-8C, PIT-R.

 Formularze można przesłać za pomocą:

1.    Formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów

2.    Modułu finansowo-księgowego

3.    Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD)

Wszystkie informacje, formularze, aplikacje do pobrania na stronie portalpodatkowy.mf.gov.pl

Formularze można podpisać:

– podpisem kwalifikowanym – wszystkie formularze

– danymi autoryzującymi – formularze: PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR.

Barbara Cieniawska-Lenard

Kierownik Referatu Obsługi Bezpośredniej 

Urząd Skarbowy w Mikołowie