Komunikat – alarm smogowy!

Z uwagi na ryzyko przekroczenia wartości progowej 200 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu oraz ogłoszenia przez Wojewódzki Inspektorach Ochrony Środowiska w Katowicach III poziomu ostrzegania – ALARMU SMOGOWEGO, zaleca się:
  • ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
  • stosowanie się do zaleceń lekarskich,
  • unikanie przewietrzania pomieszczeń na czas trwania alarmu,
  • ograniczenie wykonywania prac powodujących zapylenie np. stosowanie dmuchaw, prace wyburzeniowe itp.,
  • ograniczenie stosowania kominków,
  • korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej.
Treść komunikatu: pow_ryzyko_przek_poz_inf PM10 18.12.2018 (1)