Informacja o obowiązku monitorowania pokrywy śnieżnej, lodowej na obiektach budowlanych

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mikołowie informuje właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o obowiązku monitorowania pokrywy śnieżnej, lodowej na dachach, zadaszeniach wspornikowych, tarasach użytkowych, balkonach itp. elementach obiektu, w szczególności na obiektach wielkopowierzchniowych. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdniach przebiegających bezpośrednio przy obiekcie.

Ponadto przekazujemy informację o obowiązku przeprowadzania okresowych sprawdzeń stanu technicznego przewodów kominowych oraz instalacji gazowych.

Więcej informacji w piśmie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w załączeniu poniżej.

 

Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mikołowie.