PROJEKT WSPÓŁPRACY „BEE FRIENDS/PRZYJACIELE PSZCZÓŁ”

W związku z realizację projektu „Bee Friends/Przyjaciele pszczół”, zapraszamy osoby związane ze środowiskiem pszczelarskim do udziału w wyjeździe studyjnym na teren działania LAG Moslavina (Chorwacja).

Szczegóły dot. rekrutacji znajdą Państwo w regulaminie, dostępnym na naszej stronie internetowej: http://www.lgdziemiapszczynska.pl/0,1127,bee-friends-przyjaciele-pszczol-rekrutacja-uczestnikow-wyjazd-na-obszar-lag-moslavina,artykul,wiadomosci.html

Formularze zgłoszeniowe są przyjmowane w siedzibie LGD w terminie do 18 stycznia 2019 r. (liczy się data wpływu do LGD).

W wyjeździe mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie – mieszkańcy naszego obszaru. Szczegółowe kryteria rekrutacji znajda Państwo w regulaminie.