Zaproszenie na szkolenie dla rolników

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie ŚODR w Częstochowie oraz Urząd Gminy Ornontowice zapraszają na szkolenie dla producentów rolnych i wszystkich zainteresowanych osób.
Szkolenie odbędzie się 5 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Ornontowice ul. Zwycięstwa 26 – sala nr 301.

Tematyka szkolenia:

  1. Program działań zmniejszający zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia rolniczego.

  1. Zmiany w przepisach zagospodarowania nawozów naturalnych.

  1. Spełnianie przez gospodarstwa praktyk obowiązkowych oraz konsekwencje niewywiązania się z wymogów wzajemnej zgodności.

Wykładowcami będą pracownicy ŚODR w Częstochowie.