Badanie satysfakcji klienta Urzędu Gminy Ornontowice! Zapraszamy do wypełniania ankiet!

Jak co roku, w miesiącu marcu, Urząd Gminy przeprowadza badanie satysfakcji klienta zewnętrznego. Wyniki prowadzonego badania ankietowego będą cennym materiałem poglądowym na temat funkcjonowania Urzędu jak i potrzeb związanych z podniesieniem poziomu świadczonych usług.

Zwracamy się zatem z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej Gminy i osób odwiedzających nasz Urząd o czynne włączenie się do akcji badawczej poprzez wypełnienie ankiety, którą można pobrać w budynku Urzędu Gminy lub drukując załącznik do tej informacji.

Wypełnione kwestionariusze prosimy wrzucać do urny znajdującej się w holu na parterze budynku Urzędu (obok drzwi wejściowych). Ankiety w formie elektronicznej można przesłać na adres: ug@ornontowice.pl.

Termin składania ankiet upływa z dniem 31 marca bieżącego roku. Zapraszamy do współpracy, Państwa opinie stanowią cenną informację wykorzystywaną do poprawy jakości pracy Urzędu.

Do pobrania: Ankieta