Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.