„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Ornontowice” – rekrutacja uzupełniająca

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w związku z decyzją o rezygnacji z udziału bądź automatycznego wygaśnięcia umowy niektórych uczestników projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Ornontowice”, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zostaje ogłoszona rekrutacja uzupełniająca.

Od dnia 11.02.2019 r. do dnia 22.02.2019 r. przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne, które wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w pokoju nr 320 (drugie piętro).

Szczegółowe informacje dotyczące w/w naboru określa Regulamin naboru uzupełniającego uczestnictwa w projekcie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice” (zał. 1), przyjęty Zarządzeniem nr 0050.0023.2019 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 4 lutego 2019 r.

Wymagane dokumenty:

– wniosek przystąpienia do udziału w projekcie (zał. 2)

– deklaracja uczestnictwa w projekcie (zał. 3)

Informacje dodatkowe:

Wydział Rozwoju i Inwestycji: tel. (32) 33 06 268, (32) 33 06 224.

zał. 1 Regulamin naboru uzupełniającego
zał. 2 WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
zał. 3 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
zał. 4 WZÓR UMOWY_UŻYCZENIA 30_01_2019