Sesja Rady Gminy – 28 lutego

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice
zwołuje Sesję Rady Gminy w dniu 28 lutego 2019 r. o godz. 16:00
w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu: PORZĄDEK