Nowy Skarbnik Gminy Ornontowice

W marcu br. nastąpiła zmiana na stanowisku Skarbnika Gminy.

W związku z przejściem na emeryturę, pracę swą, na stanowisku Skarbnika, zakończyła Pani Celina Nowak, która piastowała tę funkcję od 1 lutego 1995 roku.

Jednocześnie na podstawie Uchwały Nr V/38/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019 r., na wniosek Wójta Gminy Ornontowice, na stanowisko Skarbnika Gminy została powołana z dniem 12 marca 2019 r. Pani Aleksandra Sewerin.

Dziękujemy Pani Celinie za wieloletnią sumienną i rzetelną pracę, a nowej Pani Skarbnik serdecznie gratulujemy oraz życzymy zapału i satysfakcji z objętej funkcji.