Informacja o wyniku konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej wyników konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice:

1. w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2019”;

2. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/41/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji;

3. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Ornontowice oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej, od dnia 1 września 2019 roku.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.