Ważniejsze wydarzenia w powiecie mikołowskim w kwietniu

http://mikolowski.pl/2019/03/kwietniowy-plakat-najwazniejszych-wydarzen-w-powiecie-mikolowskim/?fbclid=IwAR0yYkP3NB2iYExm6Nr7D-CE-ULoAN5rTyZCfCRZL7A4gLrQwh4ge6fAs6s