Informacja o badaniu ankietowym

Przekazujemy informację z Urzędu Statystycznego o badaniu ankietowym EU-SILC (Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności ) przeprowadzanym w dniach od 23 kwietnia do 28 czerwca 2019 r.