Program „Posiłek w szkole i w domu”

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ przypomina o możliwości skorzystania z wieloletniego rządowego programu „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019 – 2023.

W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe gminy w udzieleniu pomocy w formie:
• posiłku,
• świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności),
• świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc taka ma trafić do dzieci i młodzieży (GOPS opłaca posiłki w szkole lub przedszkolu) oraz osób dorosłych.

Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnienie kryterium dochodowego:
• dla osoby w rodzinie – 792,00 zł ( np. w rodzinie 4 osobowej dochód nie może przekroczyć – 4 osoby x 792,00 = 3.168,00 zł netto miesięcznie,
• dla osoby samotnej 1051,50 zł netto miesięcznie.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW – więcej informacji pod numerem telefonu 794-403-158 lub 32/235 45 03.

W przypadku posiadania informacji o osobach mogących skorzystać z programu, w szczególności starszych, schorowanych i niepełnosprawnych prosimy o kontakt.