Przejazd kolejowo–drogowy w rejonie ul. Kolejowej – zapraszamy na spotkanie

Wójt Gminy Ornontowice serdecznie zaprasza zainteresowanych na spotkanie w sprawie ogłoszonej likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu drogi bocznej ul. Kolejowej, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia br. o godz. 10.00 w sali 301 w tut. Urzędzie Gminy.

Bliższych informacji udziela Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami tel. 32/33-06-229.