Upamiętniono ofiary katastrofy smoleńskiej

10 kwietnia 2019 r. przedstawiciele władz samorządowych i policji złożyli wieńce i znicze pod tablicą pamiątkową w Bujakowie, upamiętniającą 16 policjantów województwa śląskiego, pochodzących z Mikołowa, zamordowanych w 1940 roku na rozkaz Stalina w Kalininie oraz na ornontowickim cmentarzu pod pomnikiem ku pamięci pomordowanych w 1940 r. przez NKWD policjantów pochodzących z Ornontowic.

Uczczono tym samym pamięć poległych, a także w 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej upamiętniono ofiary tragedii, które zginęły w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem.

Kwiaty złożyli:

– Marcin Kotyczka, Wójt Gminy Ornontowice
– Mirosław Duży, Starosta Mikołowski
– Iwona Spychała-Długosz, Wiceburmistrz Mikołowa
– Łukasz Ryguła, Sekretarz Powiatu Mikołowskiego
– Mirosława Lewicka, Radna Powiatu Mikołowskiego
– Nadkom. Krzysztof Skowron, Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie
– Nadkom. Dariusz Waligóra, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie.

Foto: archiwum Starostwa Powiatowego w Mikołowie