Informacja

W związku z zaistniałą ostatnio sytuacją zniszczenia cebulek kwiatowych na klombie w rejonie lipy za budynkiem Urzędu Gminy, prosimy o zaniechanie takowych zachowań.
Zieleń jest ważnym elementem w naszym środowisku, dlatego też wspólnie powinniśmy o nią dbać, a nie jeszcze ją niszczyć. Prosimy w sytuacji dostrzeżenia podobnych zdarzeń o zgłaszanie takiej informacji do tutejszego Urzędu.