Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice

Zarządzenie Nr 0050.0086.2019 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ornontowice, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice: Zarządzenie