Konkurs ekologiczny „Siwy dym kontra błękitne niebo i biały obłoczek”

W ramach realizacji „J-ednolitej S-trategii T-erytorialnej (…)”, Zespół zadaniowy Podstrategii Przestrzeń i Środowisko, reprezentowany przez Gminę Ornontowice w osobach: Justyna Sittek-Goj i Małgorzata Konarska, zorganizował i przeprowadził dla przedszkolaków z rocznika 2013 konkurs ekologiczny pt.: „Siwy dym kontra błękitne niebo i biały obłoczek”. Zadaniem uczestników było wykonanie prac plastycznych związanych z tematem konkursu.

Konkurs przeprowadzony był w dwóch etapach. Pierwszy etap zorganizowały gminy. Wszyscy uczestnicy konkursu z Ornontowic otrzymali dyplomy z gratulacjami Wójta Gminy, natomiast wyróżnienia i upominki trafiły do Leny Limanówki, Oliwii Lokwenc, Emilii Olszewskiej z Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Sióstr Służebniczek NMP im. Aniołów Stróżów oraz Igora Nieradzika, Marcela Miski i Patryka Kurasza z Przedszkola im. Kubusia Puchatka przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

Następnie z prac zakwalifikowanych do pierwszego etapu komisja konkursowa wybrała dwie prace, które przekazała do Starostwa Powiatowego w Mikołowie, organizatora drugiego etapu konkursu.

Wśród uczestników biorących udział w konkursie z całego powiatu mikołowskiego, Starostwo Powiatowe wyróżniło dziesięć prac. Wśród wyróżnionych znalazły się dzieci z ornontowickich przedszkoli tj. Emilia Olszewska i Igor Nieradzik. Autorzy prac zostali wraz z opiekunami zaproszeni na spotkanie do Starostwa Powiatowego, gdzie czekały na wygranych nagrody.

Gratujemy wyróżnionym i nagrodzonym; mamy nadzieję, że takie akcje przynajmniej w małym stopniu przyczynią się do uświadamiania jak ważne jest nasze wspólne środowisko.