Ogłoszenie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice:
1. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.