Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w dniu 7 maja 2019r. została podpisana umowa na realizację zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa, etap III cz. 3, ul. Bujakowska, etap I).

Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej obejmuje budynki o numerach od 122 do 128, 181, 183A, 191 do 195 wraz z przyłączami o łącznej długości 820mb. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Bujakowskiej obejmuje odcinek o dł. 151m w rejonie posesji nr 25.

Termin wykonania zadania: do końca czerwca br.

Szczegółowych informacji na temat realizowanych zadań udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32/ 33-06-224.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.