Roczne odczyty wodomierzy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej informuje, że w okresie od 27 do 31 maja na terenie Ornontowic odbędą się roczne odczyty wodomierzy w celu rozliczenia zużycia wody w poprzednim okresie rozliczeniowym.

W budynkach wyposażonych w radiowy odczyt wodomierza, odczyt nastąpi zdalnie, bez wchodzenia na posesje mieszkańców.

Ze względu na wagę rocznego rozliczenia prosimy o dopuszczenie pracowników ZGKiW do urządzeń pomiarowych w celu dokonania odczytu, a w razie czyjejś nieobecności o telefoniczne umówienie terminu przeprowadzenia odczytu (nie później niż do 05.06.2019r.). W razie braku odczytu rozliczenie nastąpi w sposób zryczałtowany.