Uwaga Mieszkańcy!

Do Urzędu Gminy Ornontowice trafiła informacja, iż nieznana osoba kontaktuje się telefonicznie z mieszkańcami przedstawiając się jako przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej i powołując się na zawartą umowę z tut. gminą oferuje do sprzedaży czujniki czadu, które należy zmontować do końca roku.

Informujemy, iż gmina nie podpisała żadnej umowy w tym zakresie i nie jest związana w żaden sposób z dystrybucją tego produktu.