Wybory do Śląskiej Izby Rolniczej – 28 lipca 2019 r.

 

Do pobrania: Wybory

Osobą koordynującą całość spraw związanych z przygotowaniem wyborów do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej ze strony Urzędu Gminy jest: Pani Renata Iżewska (Inspektor Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami) tel. 32/33-06-229.

Druki zgłoszenia kandydata, listę członków danej izby rolniczej popierających kandydata, oświadczenie kandydata o niekaralności dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Ornontowice (pokój 113).