Konkurs “Wyślij wakacyjną pocztówkę do biblioteki”

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach zachęca wszystkich do udziału w konkursie “Wyślij wakacyjną pocztówkę do biblioteki”. Kartki należy wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna
u. Klasztorna 1
43-178 Ornontowice

Czekamy do 20 września 2019 r. (decyduje data wpływu). Przewidujemy nagrody rzeczowe w różnych kategoriach, a wszystkie nadesłane pocztówki wezmą udział w wystawie. Regulamin Konkursu na stronie: https://www.bibliotekaornontowice.pl/gbp/?q=node%2F703&fbclid=IwAR32mNsAoN04ceaUcjj81ZTm0nNaeV8Mp8YrPs7F6kBga8qQii8cmPkEX-Q