Ogłoszenie otwartego konkursu projektów na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Ornontowice w 2019 roku

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 0050.0100.2019 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Ornontowice w 2019 roku: Zarządzenie nr 0050 0100 2019