Sesja Rady Gminy – 27 czerwca

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice
zwołuje Sesję Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 16:00
w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu: PORZĄDEK_IX_27.06.2019