GOPS zaprasza

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

10 LIPIEC – ZAJĘCIA WARSZTATOWE: KOMUNIKOWANIE SIĘ RODZICA Z DZIECKIEM – POGADANKA, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ;

31 LIPIEC – ZAJĘCIA RODZINNE: AKTYWNE FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO, WSPÓLNE GRY I ZABAWY;

14 SIERPIEŃ – ZAJĘCIA WARSZTATOWE : INTERNETOHOLIZM, FONOHOLIZM – WSPÓLNE TWORZENIE DOMOWEGO KODEKSU, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, POMAGAM W DOMU – OBOWIĄZKI DZIECI;

28 SIERPIEŃ – ZAJĘCIA RODZINNE : WSPÓLNE EKSPERYMENTOWANIE, KREATYWNE ZABAWY Z PAPIEREM, ROBIENIE SLIMÓW.