Informacja o braku uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego

Informacja o braku uwag do złożonej przez Fundację „BRAJLÓWKA” z siedzibą w Łaziskach Górnych oferty na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.: XVII Integracyjny Rajd Rowerowy „DUET 2019 – ZIEMIA DRAWSKA”: Informacja dot. uwag do oferty