Informacja o projekcie pn. „GraduatON”

Przekazujemy informację Międzynarodowej Fundacji „Reaxum” dot. projekt pn. „GraduatON”, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Więcej: GraduatON – opis projektu