Informacja Rady Gminy

W miesiącu lipcu, Przewodniczący Rady Gminy nie przyjmuje interesantów.

Również radni nie prowadzą w tym czasie swoich dyżurów.