“Ornontowickie Bzy 2019” wręczone!

Podczas Dni Ornontowic, w sobotę 29 czerwca, wręczone zostały Statuetki „Ornontowickie Bzy”. Kapituła, powołana Zarządzeniem Wójta Gminy, po wnikliwej analizie złożonych wniosków, jednogłośnie zdecydowała o przyznaniu w 2019 roku 4 wyróżnień.

Statuetki „Ornontowickie Bzy 2019” otrzymali:

w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:

  • Joanna Sodzawiczny

w kategorii DLA ORNONTOWIC:

  • Celina Nowak

  • Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach

w kategorii PRZEDSIĘBIORCZY I OPERATYWNI:

  • Kwiaciarnia Ilona Dyrbusz.

Statuetki, dyplomy oraz kwiaty wręczali:

  • Wójt Gminy Ornontowice, Marcin Kotyczka
  • Przewodniczący Rady Gminy, Henryk Nieużyła
  • Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Ryszard Milanowski
  • Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy, Eugeniusz Kaczor
  • Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy, Sebastian Spyra

Serdecznie gratulujemy Laureatom!

Więcej informacji nt. „Ornontowickich Bzów”: ORNONTOWICKIE BZY