Zarządzenie Wójta Gminy

Zarządzenie Nr 0050.0102.2019 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie projektów na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Ornontowice w 2019 roku: zarządzenie