Informacja odnośnie wykonywania otworów badawczych

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż na działce leśnej (jadąc ul. Zamkową w kierunku Dębieńska) prowadzone są prace geologiczne w celu rozpoznania budowy geologicznej oraz sprawdzenie możliwości występowania złóż metanu z pokładów węgla oraz gazu zamkniętego.
Inwestycja nie jest prowadzona na działce gminnej lecz na działce należącej do Lasów Państwowych.

Prace wykonywane są na zlecenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udzielają PGNiG oraz Lasy Państwowe.

W związku z prowadzonymi pracami zwracamy się z apelem do wszystkich osób o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.