Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie pomocy społecznej w 2019 r.

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 0050.0114.2019 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie pomocy społecznej w 2019 r.: Zarządzenie nr 0050 0114 2019