Punkt Konsultacyjny

PUNKT KONSULTACYJNY dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz sprawców i ofiar przemocy – Ornontowice, ul. Żabik 6/8.

Terapeuta uzależnień – Pani Karina Mura (cztery kolejne poniedziałki miesiąca, godz. 15.00-16.00);

Prawnik – Pani Joanna Swadźba (1 i 3 środa miesiąca, godz. 16.15-18.15);

Terapeuta rodzinny – Pani Iwona Goc (2 i 4 wtorek miesiąca godz. 8.30-10.30).

Z porady skorzystać mogą osoby uzależnione, członkowie ich rodzin, osoby stosujące i doznające przemocy oraz inne osoby mające problemy rodzinne, wychowawcze lub emocjonalne. Dodatkowych informacji dotyczących Punktu Konsultacyjnego udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Żabik 9/6 i 9 (tel. 32 235-45-03, 794-403-158, 796-076-480).