Informacja o pracach związanych z wykonaniem odcinka ul. Grabowej

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż od 21 sierpnia br. będą prowadzone prace związane z wykonaniem odcinka ul. Grabowej (część I) o nawierzchni asfaltowej.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32 33-06-268.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.