Święto Wojska Polskiego w Tychach

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tychach ppłk Wojciech ZDRADA ma zaszczyt zaprosić Państwa na obchody Święta Wojska Polskiego w Tychach, które odbędą się 21 sierpnia w Parku Miejskim Solidarności (Plac pod Żyrafą).

Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzone ustawą Sejmu z dnia 30 lipca 1992 r., ustanowione zostało na dzień 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 r. stoczonej w czasie wojny polsko – bolszewickej. Kultywowanie tradycji oręża polskiego, od początku odzyskania niepodległości przez państwo polskie w 1918 r., było i jest istotnym czynnikiem integrującym armię oraz umacniającym jego więzi ze społeczeństwem.

Dlatego też, mając na uwadze 20–stą rocznicę wstąpienia Polski do NATO będą mogli Państwo podziwiać wyposażenie żołnierzy Wojska Polskiego oraz służb mundurowych na stanowiskach promocyjnych, które wystawią jednostki znajdujące się na terenie Województwa Śląskiego. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach wystawi swoje stanowisko informacyjne, na którym promować będziemy ochotnicze formy służby wojskowej. Podczas uroczystych obchodów odbędzie się wręczanie aktów mianowań oraz medali.

Źródło: https://wkutychy.wp.mil.pl/pl/articlesstrona-gowna-4/2019-07-303-swieto-wojska-polskiego-w-tychach/