Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa, odcinek od ul. Cichej do ul. Nowej

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż została podpisana umowa na realizację zadania pod nazwą: Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa, odcinek od ul. Cichej do ul. Nowej.

Od 23 sierpnia br. rozpoczną się prace budowlane oraz związane z tym utrudnienia w ruchu.

Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie nowej nawierzchni chodnika oraz wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej o długości 470 m i szerokości 2 m.

Termin wykonania zadania: do 30.09.2019r.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32/ 33-06-224.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.