Informacja dot. oferty na realizację zadania publicznego

Informacja z dnia 6 września 2019 r. o braku uwag do złożonej przez Górniczy Klub Sportowy Gwarek Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach oferty na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.: Rajdy turystyczne dla mieszkańców gminy Ornontowice.